Súčasnosť

Odrazovým mostíkom k našej dnešnej činnosti bolo vypracovanie projektu „Domovácky integračný systém“ (DIS) začiatkom roka 2004. Namiesto cieľovej skupiny detí v detských domovoch (tie sa úspešne transformovali na domovy rodinného typu) sme sa zamerali na cieľovú skupinu mladých dospelých (CS) - mládeže ktorá po dovŕšení veku 18 rokov (alebo ukončení štúdia) odchádza z týchto zariadení (CS). Nevedia si nájsť prácu a často prichádzajú o strechu nad hlavou. K rodičom, ktorí sa o nich nestarali, sa vrátiť nechcú a v mnohých prípadoch ani nemôžu.

V projekte DIS riešime problém týkajúci sa ich pripravenosti na reálny život a uplatnenie sa na trhu práce.

V rámci projektu DIS vznikla Pracovná agentúra. Jej úlohou nie je len vyhľadávať zamestnanie, ale aj ubytovanie pre CS.

 

V súčasnosti sa nachádzame vo fáze udržateľnosti projektu DIS  v podobe realizácie intervencií do ZNÚV, ktoré umožnia rýchlejšiu integráciu CS do reálneho života a na budúci trh práce.

 

V rámci udržateľnosti projektu DIS organizujeme letné tábory dobrovoľnej práce pre mládež pred ukončením nariadenej ústavnej výchovy a pripravujeme projekt "Vzdelávanie ohrozených skupín smerom k uplatňovaniu sa na trhu práce a v občianskom živote".

 

 

 

 Predstavujeme vám knihu Pavla Nemeša "Rovnica sveta"

Po prečítaní tejto knihy podstupujete riziko, že sa vám otvoria oči...

Informácie sú silnou zbraňou a tiež zdrojom moci a preto v knihe "Rovnica sveta" je informácia, ktorá predstavuje možnosť získať absolútnu moc, zakódovaná takým spôsobom, že nájsť ju môže síce každý, ale použiť ju dokáže len ten, kto je toho hodný. Je to podobné ako v legende o meči kráľa Artuša "Excalibur", ktorý mohol nájsť každý, no vytiahnuť zo skaly, v ktorej bol zabodnutý, ho dokázal iba ten, kto ho bol hodný.


Knihu si môžete objednať mailom na adrese alexu@alexu.sk, alebo telefonicky na čísle uvedenom v časti Kontakt.

Cena je 10,- EUR bez DPH + 1,- EUR poštovné.

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale