"Bez obáv do života"

 

Projekt

TESCO CHARITA ROKA 2006

„Bez obáv do života“

 

Účel projektu: pomoc deťom a mládeži v zariadeniach s nariadenou ústavnou výchovou (ZNÚV) a v profesionálnych rodinách, pomoc mladým dospelým zo ZNÚV integrovať sa do občianskeho života.

  

Cieľová skupina (CS): deti a mladí dospelí zo ZNÚV, z profesionálnych a

                                    pestúnskych rodín vo veku od 6 do 25 rokov

 

Charakter projektu:     celoslovenský

 

Zámer projektu: zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí v ZNÚV a mladých dospelých zo ZNÚV vzhľadom na ich integráciu do občianskeho života formou:

 

·         encounterových skupín pre deti v ZNÚV, ktoré im pomôžu nájsť

      vlasnú identitu a integrovať sa do občianskeho života (po odchode

      zo ZNÚV), počas vzdelávacích táborov

·         encounterových skupín pre mladých dospelých zo ZNÚV,

      v podobe vzdelávacích táborov, ktoré im uľahčia uplatnenie na trhu

      práce (zníži sa počet nezamestnaných, hrozba drogovej závislosti,

      kriminalita, zvýši sa počet jedincov žijúcich rodinným životom

      a pod.

·        vybavenie tvorivých dielní zameraných na individuálny rozvoj

·        vybavenie chránených dielní

·         letné (zimné) edukačné tábory

·        zvyšovanie kvalifikácie formou rekvalifikačných kurzov, prípadne

      zvyšovaním vzdelania (štúdium na SŠ, VŠ)

·         návštevy kultúrnych  podujatí

·         PNR starostlivosť a supervízia v PNR

 

Personálne zabezpečenie projektu:

 

ALEXU:  manažéri a riaditelia zo ZNÚV

             dobrovoľníci (študenti VŠ, SŠ)

 

TESCO: koordinátori

             členovia SBS

                          

Organizácia zbierok

-         zbierky budú organizované manažérmi zbierok, prostredníctvom dobrovoľníkov (študentov), do prenosných uzamykateľných zberných nádob (ich počet bude stanovený podľa počtu dobrovoľníkov)

-         zbierky budú organizované súčasne v 39 obchodoch TESCO na Slovensku, vždy 1 x v mesiaci, od mája do októbra 2006, počas predĺženého víkendu (štvrtok – nedeľa):

 

I.   kolo:            11., 12., 13., 14. máj

II.   kolo:           15., 16., 17., 18. jún

III.  kolo:           13., 14., 15., 16. júl

IV. kolo:           17., 18., 19., 20. august

V. kolo:            14., 15., 16., 17. september

VI. kolo:           12., 13., 14., 15. október

 
Podporné sprievodné akcie

Počas trvania projektu môžu realizátori zbierok organizovať podporné sprievodné akcie:

o        predajné stánky prác detí

o        spevy, tance

o        recitácie

o        hudobnú produkciu

o        maľovanie na tváre

o        ukážky tvorivých dielní

o        jazdy na poníkoch a pod.

  

Medializácia

Pred každým kolom prebehne reklamná kampaň v Slovenskom rozhlase.

 

viac info: www.itesco.sk 

 

 

Slávnostné zahájenie projektu

 

 

Verejná finančná zbierka Tesco charita roka 2006

 

 

Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie zbierky

 

Za pomoc pri organizovaní a realizácii zbierky ďakujeme:

 

- Edite Varhaníkovej a Zuzane Varhaníkovej (ZUŠ G.Kardoša Bánovce n/Bebravou)

- Dagmar Skačanovej (vedúcej Mládežníckeho parlamentu Vráble) 

 

a dobrovoľníkom:

  

1.                  Adam Dzanský

2.                  Adriana Jašíková

3.                  Agáta Lipová

4.                  Agáta Machová

5.                  Alena Hudáková

6.                  Alena Lampertová

7.                  Alexandra Francisti

8.                  Alexandra Krchnavá

9.                  Alexandra Olekšáková

10.               Alžbeta Ochodnická

11.               Andrea Jurčová

12.               Andrea Miklošová

13.               Andrea Moravčíková

14.               Andrea Olmanová

15.               Andrej Daniš

16.               Andrej Račko

17.               Andrejka Horváthová

18.               Anna Dudžáková

19.               Anna Lihosithová

20.               Anna Uberlauerová

21.               Barbara Zachardalová

22.               Barbora Bašová

23.               Barbora Hermanová

24.               Barbora Markovičová

25.               Barbora Štelerová

26.               Barbora Turianska

27.               Barbora Záhorová

28.               Bianka Dingová

29.               Blažena Sotáková

30.               Bohdana Filipovičová

31.               Bronislava Jakubcová

32.               Dan Belousov

33.               Daniela Bavolyárová

34.               Daniela Kirilová

35.               Daniela Štapinská

36.               Darina Bandová

37.               Dáša Šišková

38.               Denisa Duláková

39.               Denisa Kapustová

40.               Denisa Michalidesová

41.               Dominika Štefančová

42.               Dominika Šubová

43.               Dušan Štrkáč

44.               Emília Repková

45.               Erika Bučeková

46.               Erika Karolová

47.               Erika Polakovičová

48.               Erika Voytková

49.               Etela Kočanová

50.               Eva Lopuchovská

51.               Eva Priačková

52.               Eva Radimáková

53.               Eva Sedlická

54.               Filip Karasz

55.               Františka Galliková

56.               Františka Horváthová

57.               Gabriel Toráč

58.               Gabriela Bernátová

59.               Gabriela Fričová

60.               Gabriela Gáborová

61.               Gabriela Zubarová

62.               Ivan Horváth

63.               Ivan Mišalko

64.               Ivan Radvak

65.               Ivana Butalová

66.               Ivana Eštočinová

67.               Ivana Hanzlíková

68.               Ivana Kubašová

69.               Ivana Líšková

70.               Ivana Miklánková

71.               Ivana Romanová

72.               Ivana Slaninková

73.               Ivana Vojtková

74.               Ivana Voytková

75.               Ivona Ilenčíková

76.               Jakub Šimjak

77.               Ján Gregor

78.               Jana Imrišíková

79.               Jana Kiškašová

80.               Jana Sedláková

81.               Jana Segéňová

82.               Jana Zaťková

83.               Jarmila Suchá

84.               Jaroslav Karol

85.               Jerguš Chrenko

86.               Jozef Malík

87.               Jozef Mertuš

88.               Jozef Púchovský

89.               Jozef Toráč

90.               Júlia Bašistová

91.               Júlia Gáliková

92.               Katarína Babčanová

93.               Katarína Bačkaiová

94.               Katarína Boďová

95.               Katarína Ďurdíková

96.               Katarína Feriancová

97.               Katarína Girgášová

98.               Katarína Gregušová

99.               Katarína Hrušovská

100.            Katarína Jozefíková

101.            Katarína Kaprinayová

102.            Katarína Kuklová

103.            Katarína Miháliková

104.            Katarína Piešová

105.            Katarína Riglová

106.            Katarína Vachalíková

107.            Klára Jandzíková

108.            Klaudia Greisingerová

109.            Klaudia Šimonová

110.            Klaudia Záhorčáková

111.            Kristína Bednárová

112.            Kristína Jursová

113.            Kristína Klčová

114.            Kristína Kozáková

115.            Kristína Liškovská

116.            Lenka Fačkovcová

117.            Lenka Gabrielliová

118.            Lenka Grajcarová

119.            Leon Richvalský

120.            Linda Tešíková

121.            Lívia Nováková

122.            Ľubica Bovanová

123.            Ľubica Majstríková

124.            Ľubomír Kassovic,

125.            Ľubomír Záhorčák

126.            Lucia Chreňová

127.            Lucia Lábiková

128.            Lucia Laciková

129.            Lucia Pavlíková

130.            Lucia Pavlinská

131.            Lucia Reháková

132.            Lucia Zlacká

133.            Lukáš Chreň

134.            Marcel Longauer

135.            Marek Bernát

136.            Mária Bavolyárová

137.            Mária Jankovičová

138.            Mária Kažimírová

139.            Mária Kicová

140.            Mária Kotercová

141.            Mária Mertušová

142.            Mária Mulidranová

143.            Mária Sadloňová

144.            Mária Vašková

145.            Marián Brodzanský

146.            Marianna Danáková

147.            Marianna Janičkovičová

148.            Martin Barczi

149.            Martin Bartoš

150.            Martin Gregor

151.            Martin Radošínsky

152.            Martin Sciranka

153.            Martin Šteler

154.            Martina Babičová

155.            Martina Bartošová

156.            Martina Chanátová

157.            Martina Melišová

158.            Martina Poníková

159.            Martina Tutková

160.            Matúš Baštár

161.            Michaela Borbélyová

162.            Michaela Čerteková

163.            Michaela Košinová

164.            Michaela Kováčová

165.            Michaela Kušniráková

166.            Michaela Liptaiová

167.            Michaela Plencnerová

168.            Michaela Šimjaková

169.            Michal Dudiak

170.            Milan Baranič

171.            Milan Karol

172.            Milan Nagy

173.            Milica Pečeňáková

174.            Miriam Marcinová

175.            Miroslava Aštaryová

176.            Miroslava Benkovská

177.            Miroslava Lochajová

178.            Monika Grófová

179.            Monika Hadarová

180.            Monika Nižňanská

181.            Monika Raková

182.            Natália Májiková

183.            Natália Malová

184.            Natália Plichtová

185.            Natália Tóthová

186.            Natália Zaťková

187.            Nikola Banhoferová

188.            Nikola Bednáriková

189.            Nikola Božiková

190.            Nikola Hanzlíková

191.            Nikola Hubinská

192.            Nikola Kárniková

193.            Nikola Sedminová

194.            Norika Belousovová

195.            Pajka Radimáková

196.            Patrícia Hogerová

197.            Patrícia Verešová

198.            Patrik Karol

199.            Patrik Rajňak

200.            Pavol Ducho

201.            Pavol Rybák

202.            Pavol Sloboda

203.            Peter Havran

204.            Peter Pustaj

205.            Petra Foldiová

206.            Petra Kočnerová

207.            Petra Marcinová

208.            Radka Gossanyiová

209.            Radka Vajgelová

210.            Radovan Milý

211.            Rastislav Čierny

212.            Rastislav Sovík

213.            Richard Baranič

214.            Romana Gogová

215.            Rozália Ďurčatová

216.            Sana Lundmark

217.            Sandra Husárová

218.            Silvia Sedláková

219.            Slávka Berkyová

220.            Soňa Sárincová

221.            Stanislav Vanek

222.            Stanislava Košinová

223.            Sylvain Bastian

224.            Terézia Husztiová

225.            Terézia Kurbelová

226.            Terézia Táborská

227.            Timotej Farkaš

228.            Tomáš Deneš

229.            Tomáš Takáč

230.            Veronika Bangová

231.            Veronika Birknerová

232.            Veronika Danišová

233.            Veronika Gebrlinová

234.            Veronika Hatalová

235.            Veronika Hudeková

236.            Veronika Lukáčová

237.            Veronika Melušová

238.            Veronika Mihalková

239.            Veronika Vojteková

240.            Viera Mandičaková

241.            Viera Vojčeková

242.            Viktória Birknerová

243.            Vladimíra Markusová

244.            Zora  Gossányiová

245.            Zuzana Bučeková

246.            Zuzana Česká

247.            Zuzana Hánová

248.            Zuzana Hrivňáková

249.            Zuzana Hubová

250.            Zuzana Ivaničová

251.            Zuzana Mertušová

252.            Zuzana Pospišová

253.            Zuzana Tutková

 

 

Pozn. Ak sme Vaše meno nedopatrením neuverejnili, kontaktujte nás prosím.

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale