História

 

Alexu - združenie na pomoc deťom a prírode

(ďalej združenie) vzniklo v júni roku 1999 s cieľom vybudovať Centrum pomoci deťom v kaštieli v Lukáčovciach pri Nitre. Od začiatku v združení propagujeme fenomén tímovej práce, založenej na schopnostiach jednotlivcov a heslo „Len spoločnými silami sa dielo podarí!“. Už z názvu združenia je zrejmé jeho sociálne zameranie, úzko spojené s ochranou životného prostredia a záchranou historicky cenného objektu. Po rekonštrukcii kaštieľa tu nájde strechu nad hlavou mládež z detských domovov (mladí dospelí). Práve táto cieľová skupina akútne potrebuje pomoc. Odchodom zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou (spravidla po dovŕšení veku 18-tich rokov alebo ukončení štúdia), títo mladí ľudia často končia na ulici.

Stručný prehľad našej činnosti


Jún 1999
- založenie a personálne obsadenie združenie Alexu, prípravné a čistiace práce v okolí kaštieľa v Lukáčovciach formou dobrovoľnej práce

Rok 2000
- zmluva o nájme kaštieľa s obcou Lukáčovce
- zahájenie pamiatkového výskumu v spolupráci s Trnavskou univerzitou
- zahájenie archeologického výskumu v spolupráci so SAV Nitra
- spolupráca s NÚP v Nitre – zamestnávanie dlhodobo nezamestaných na VPP na

   kaštieli v Lukáčovciach

Rok 2001
- Strom života – víkendové a týždňové výchovno-pracovné tábory dobrovoľnej práce
- zahájenie sanačných prác na krove a stropoch hlavného traktu kaštieľa
- pokračovanie archeologického výskumu
- spolupráca s NÚP v Nitre – zamestnávanie dlhodobo nezamestaných občanov na
  VPP na kaštieli v Lukáčovciach
- ukončenie pamiatkového výskumu
- vypracovanie štúdie kaštieľa
- spolupráca s Pamiatkovým ústavom Bratislava

Rok 2002
- sanačné práce na stropoch a krove hlavného traktu kaštieľa
- medzinárodný tábor dobrovoľnej práce na kaštieli v Lukáčovciach, organizovaný v
  spolupráci s občianym združením INEX Slovakia
- zahájenie armovacích a betonárskych prác na stropoch hlavného traktu kaštieľa
- študentský tábor dobrovoľnej práce na kaštieli v Lukáčovciach
- spolupráca s NÚP v Nitre – zamestnávanie dlhodobo nezamestaných občanov
  na VPP na kaštieli v Lukáčovciach
 
Rok 2003
- otvorenie pobočky Alexu v Trnave
- zahájenie tesárskych a pokrývačských prác na krove hlavného traktu kaštieľa

Rok 2004
- zrušenie pobočky v Trnave
- účasť členov OZ Alexu v relácii KORZO na tému „Integrácia detí z detských
  domovov do občianskeho života
- ukončenie tesárskych a pokrývačských prác na krove hlavného traktu kaštieľa
- medzinárodný tábor dobrovoľnej práce na kaštieli v Lukáčovciach organizovaný
  v spolupráci s OZ INEX Slovakia
- partnerstvo s Reformným združením rómskej mládeže /RZRM/ a Občanským
  sdružení „Pod křídly“ /Valašské Meziříčí, ČR/. Obe tieto organizácie poskytli stáže
  pre našich odbroníkov - RZRM v oblasti sledovania života a podory rómskych detí
  ohrozených odobratím do DeD a ich rodičov – OS „Pod křídly“ v oblasti integrácie
  odchovancov DeD do bežného života prostredníctvom domov na polcesty.
- schválenie projektu Domovácky integračný systém (DIS) v rámci ESF IS EQUAL

Rok 2005
- podpis zmluvy o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov z MPSVR SR
  na projekt DIS
- slávnostné zahájenie projektu DIS a krst „Ceny tolerancie“
- medzinárodný tábor dobrovoľnej práce na kaštieli v Lukáčovciach organizovaný
  v spolupráci s OZ INEX Slovakia
 
Rok 2006
- realizácia projektu DIS
- marec 2006 - záverečná konferencia - oficiálne ukončenie projektu DIS
 
Rok 2007
- udržateľnosť projektu DIS - intervencie do Detských domovov
- organizovanie letných encounterových táborov (v rámci udržateľnosti projektu DIS) 
 
Rok 2008
- organizovanie letných táborov dobrovoľnej práce pre cieľovú skupinu (CS) mládeže pred ukončením nariadenej ústavnej výchovy (v rámci udržateľnosti projektu DIS)
 
Rok 2009
-

Žiadne obrázky

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale