Integračné centrum - kaštieľ v Lukáčovciach

 

Projekt

Integračné centrum v kaštieli v Lukáčovciach

Dieťa svojim narodením na svet má právo na výchovu a výživu, má právo na to, aby sa mu  zabezpečili vhodné podmienky potrebné pre život, aby vyrastalo a rozvíjalo sa v zdraví.

Našou cieľovou skupinou (CS) sú mladí dospelí (mládež po odchode zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou - ZNÚV). Je všeobecne známe, že táto CS trpí nedostatkom znalostí a vedomostí týkajúcich sa samostatnej existencie a po odchode zo ZNÚV sa v „reálnom živote“ často ocitá na dne spoločnosti. Pod ich situáciu sa podpisujú dva aspekty: absencia strechy nad hlavou a nízka úroveň zamestnateľnosti. V praxi sa často vracajú do nefunkčných rodín, kde veľmi rýchlo degenerujú na úroveň svojho okolia a to do troch až štyroch týždňov – „nechcú si hľadať prácu, veď je to zbytočné...“ Chceme zabrániť nárastu populácie asociálov a ľudí bez domova.

Projekt Integračné centrum tvorí:

 

·         PRÍPRAVMÉ CENTRUM

·         VZDELÁVACIE CENTRUM

 

PRÍPRAVNÉ CENTRUM

Predstavuje ubytovaciu kapacitu pre 30 členov CS, s vybudovanou infraštruktúrou a zázemím. Okrem toho im tu budú poskytované poradenské služby psychologického a sociálneho charakteru.

 

VZDELÁVACIE CENTRUM

Jeho úlohou bude:

a)       vzdelávať CS na teoretickej i praktickej úrovni zamerané na budovanie sebadôvery a empatie (kurzy vstupu do samostatného života, kurzy vstupu na trh práce - schopnosť odprezentovať sa pred potencionálnym zamestnávateľom, jazykové kurzy, základy práce s PC a pod.)

b)       poskytovať poradenskú činnosť zameranú na orientáciu a voľbu povolania (tu vidíme možnosť prezentácií pre potencionálnych zamestnávateľov)

c)       rozvíjať ich záujmovú orientáciu a osobnosť (kurzy tvorivosti, záujmové krúžky, kurzy zdravého životného štýlu a pod.)

 

 

Integračné centrum predstavuje pre CS len dočasné riešenie - akúsi „prestupnú stanicu“ pred ich „pristátím“ do reálneho života.

 

Počas pobytu v Integračnom centre budeme pre nich hľadať trvalé ubytovanie a prácu.

 

 

 

 

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale