Integračné centrum - kaštieľ v Lukáčovciach

 

Kaštieľ

 

KAŠTIEĽ V LUKÁČOVCIACH

Prvá zmienka o tejto kultúrnej pamiatke z 15. storočia je uvedená v Zoborskej listine. 
K písomnostiam, ktoré zachytávajú históriu kaštieľa bezpochyby patrí miestna kronika. Táto sa zmieňuje o prítomnosti rytierskeho rádu templárskych mníchov. Aj starší autori dejín obce popisovali kaštieľ ako ich kláštor. Ak by tomu tak bolo, stal by sa kaštieľ jednou najstarších hradných architektúr na Slovensku.

Kaštieľ je príkladnou ukážkou menších pevnostných stavieb. Predstavuje ho malý hrad s pravidelným štvoruholníkovým pôdorysom so stranami dlhými asi 52 m a nárožnými, mierne vysunutými vežami. Podľa výskumov pevnosť zo strany pahorkatiny v minulosti oddeľovala široká priekopa.

Písomný záznam z r. 1736 uvádza: "Na území našej obce máme kaštieľ, vystavaný v štvorcovej forme, ktorého stredná časť je dvojposchodová. Na hornom poschodí (neznámy autor tým myslí 1.poschodie) je 5 štukatúrami ozdobených miestností, 2 rondely so štukatúrami a hlavný palác bez výzdoby. Na dolnom poschodí sú menšie izby a jeden dvor, 4 pivnice, 8 izieb s podlahou a 4 honosné miestnosti pre vznešeného pána baróna Ladislava Sándora. Pivovar je v súčasnosti prázdny, ďalej kuchyňa s pivnicou, vínne pivnice pre 1000 vedier (myslí sa asi okovov, 1 okov mal obsah 50 l) vína, ktoré sa tu dobre zachováva. V kaštieli je murovaná kamenná studňa, hlboká asi 13m. V stajni je 8 oddelení pre kone. Za kaštieľom je záhrada s ovocnými stromami a 3 miestnosti na uskladnenie ovocia a dom záhradníka."

Donedávna bol kaštieľ v dezolátnom stave. Postupom času chátral a teraz si už iba domýšľame bývalý impozantný výzor pevnosti. Ku kaštieľu patril pamiatkovo chránený park, ktorý však rokmi zanikol. Pod kaštieľom sa nachádzajú podzemné chodby vedúce von z kaštieľa na viac svetových strán. Tieto sú však v prevažnej miere zavalené. Podľa staršej publikácie História obce Lukáčovce bolo pri výskumoch začiatkom 20.storočia v týchto chodbách nachádzané staré 200-300 ročné víno, ďalej sa tam predpokladajú nálezy starých mincí, ktoré si ľudia ukryli pred nájazdmi Turkov.

Z architektonického hľadiska možno súčasnú podobu objektu kaštieľa rozdeliť do deviatich stavebných etáp (I.Gojdič, Návrh na obnovu, 2001). V ich priebehu sa z typickej jednopodlažnej blokovej stavby gotickej kúrie, charakteristickej pre zemepánske sídla z 15. a 16. storočia, postupne menil do súčasnej podoby. Najvýznamnejšou stavebnou etapou, ktorá vtlačila objektu dnešnú podobu renesančného opevneného kaštieľa, predstavuje tretia stavebná etapa z prelomu 16. a 17. storočia. Prestavbu kúrie na kaštieľ podnietil pomerne rozsiahly nárast biskupských majetkov a narastajúce turecké nebezpečenstvo začiatkom 17. storočia. Z prízemných objektov v tvare „L“ sa stal dvojkrídlový areál s prízemným hospodárskym traktom, čím kaštieľ nadobudol dnešný štvorcový pôdorys. Predstavuje typ opevneného štvorvežového kaštieľa, sídla správy rozsiahlych majetkov a jeho podobu určuje vtedajšie poslanie, súvisiace s hospodárskym využitím.

Napriek necitlivým úpravám a devastácii zo strany „bolševikov“ v časoch budovania socialistického Československa si kaštieľ zachoval veľkú časť svojho objemu a stále je zreteľná podoba z čias jeho vrcholného rozvoja v renesančno-barokovom období.

 

 

 

HAPPENING 2000

umelecké variácie

 

Rekonštrukcia kaštieľa v Lukáčovciach

rok 2001 - 2005

 

 

 

 

Včera

 

 

Dnes

 

 

Zajtra

 

 

Kaštieľ očami detí

 

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale