Poďakovanie

   

  Za pomoc a podporu ďakujeme

   

  Spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.

  za pomoc pri organizovaní verejnej finančnej zbierky Tesco charita roka 2006

  - "Bez obáv do života" 

   

  Slovenskej humanitnej rade a spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.

  za pomoc pri organizovaní verejnej finančnej zbierky "Pomôžte spolu s nami"

   

  Ing. Ľubovi Olachovi - riaditeľovi Agentúry AURUM

  za pomoc pri organizovaní benefičných podujatí Hviezdy deťom

   

  Ondrejovi Gombárikovi, Dušanovi Hozákovi a Jozefovi Szymikovi

  za pomoc pri organizovaní benefičných podujatí Telco Cup

   

  Ondrejovi Gombárikovi, Dušanovi Hozákovi a Jozefovi Szymikovi

  za pomoc pri organizovaní benefičného podujatia Developta 2008

   

  Občianskemu združeniu Inex Slovakia

  za organizovanie medzinárodných táborov dobrovoľnej práce na kaštieli v Lukáčovciach

   

  Akad.mal. Petrovi Mesterovi a Pavlovi Mesterovi - art manažérovi Alexu,

  ktorí patria medzi externých členov nášho združenia. Vzhľadom na to, že viac rokov pôsobia v zahraničí, ich diela sú známe najmä v Anglicku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku a v Holandsku

   

  Akad.mal. Peter Mester nám venoval svoje dielo „Kaštieľ“

   

  2/2  spolu: 22

   

  Za pomoc, podporu a šírenie dobrého mena združenia Alexu doma i v zahraničí rodine Mesterovej úprimne ďakujeme

     
  projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

  WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale