Rok 2007

ČINNOSŤ V KALENDÁRNOM ROKU 2007 

Sociálna oblasť

·   Január – december: pokračovanie projektu „Domovácky integračný systém“ (DIS). Cieľom projektu je pomôcť mladým dospelým pred a po odchode zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou (ZNÚV) začleniť sa do spoločnosti.

·   Činnosť pracovnej agentúry zameranej prednostne pre  cieľovú skupinu mladých dospelých zo zariadení s nariadenou ústavnou výchovou (CS).

·   Partnerská spolupráca s inými neziskovými organizáciami (NO) zaoberajúcimi sa CS.

·   December – ukončenie projektu DIS

·   December – spolupráca so Slovenskou humanitnou radou. Účasť na verejnej finančnej zbierke „Pomôžte spolu s nami“. 

Benefičné podujatia v roku 2007

-   Dňa 18. augusta ďalší ročník benefičného tenisového podujatia Hviezdy deťom.

-   Dňa 20. októbra ďalší ročník benefičného podujatia v sálovom futbale Telco Cup. Akcia sa konala v ŠH Mladosť v Bratislave.

Výťažok z podujatí bol venovaný na Centrum pomoci deťom - rekonštrukciu kaštieľa v Lukáčovciach.  

 

Centrum pomoci deťom - kaštieľ v Lukáčovciach

·   Práce na projektovej dokumentácii. 

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2008

Sociálna oblasť

Domovácky integračný systém“

-     činnosť pracovnej agentúry

·   Itervencie do DeD (v spolupráci s partnermi z UKF).

·   Realizácia projetu „Pomôžte spolu s nami“.

  
Kaštieľ
·   Dokončenie projektovej dokumentácie a vybavenie stavebného povolenia
·   Sanácia krovu
·   Práce na úprave okolia 
Benefičné podujatia

·   Hviezdy deťom

·   Tenisová jar

·   Telco Cup  

 

FINANCOVANIE

1) z vlastnej činnosti:

-        výťažok z benefičných podujatí

-        z darov od fyzických a právnických osôb

2) z ESF IS EQUAL

3) z 2% dane 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Združenie sa skladá z výkonného výboru, členov, externých konzultantov a z dobrovoľníkov.

  

Výkonný výbor

Ing. Vladimír Volák, člen výkonného výboru

Marián Lukáčik, člen výkonného výboru

  

Členovia

Zoltán Jókai – konzultant pre EÚ

Miroslav Volák - manažér

  

Čestní členovia

Spolok Moravanov na Slovensku

Csemadok

Matica Slovenská

Khalil Belmechri

  

Externí konzultanti

PhDr. Marta Zaťková, Phd

PhDr. Bronislava Pekárová

Mgr. Erika Kováčová

Mgr. Ľubor Pilárik

PhDr. Helena Domankušová

Mgr. Peter Haňdiak

JUDr. Tomáš Stoklasa

  

Externí manažéri

Peter Orihel

Ondrej Gombárik

Dušan Hozák

Ing. Ľubomír Olach

Ing. Katarína Halabrínová

Akad.mal. Peter Mester

Pavol Mester

  

Dobrovoľníci

Zoznam dobrovoľníkov uvádzame na www.alexu.sk

NAŠI PARTNERI V ROKU 2007

 

·   Firmy: PSA Peugeot Citroen, TESCO STORES SR, HVB Banka, Tatra banka, Dexia banka Slovensko, BK GROUP, TIPOS, METROSTAV SK, HAGARD:HAL, SEPS, LIV ELEKTRA, Západoslovenské elektrárne, EKO COLOR, ANIMAGRAF, MOELLER, Microsoft, D-flex, PETIT PRESS, Agentúra Aurum, T-Com, UPC, Orange Slovensko, Nevitel, TEMPEST, ENERGOTEL, SWAN, eTEL, GTS Nextra, Telenor Slovakia, QBSW, Slovanet, Amtel Slovensko, Netlab Plus, Alef Nula, COR Slovakia, Grafton Recruitment Slovakia, Avis, Kapsch, Alcatel, VNET, Radiolan, Lugera & Maklér, Altron, ITM, AVNET, GIT Consult, Teletechnik, Webglobe, DCN, Dantech.

 

·   Podnikatelia: Ing. Klaus Dietrich Hildebrandt, Khalil Belmechri.

 

·   Samosprávy: Obec Lukáčovce, Mesto Nitra, Mesto Trnava

 

·   Štátne inštitúcie: Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo hospodárstva SR, ÚPSVAR Nitra.

 

·   Detské domovy a NO: Žitavce, Kolíňany, Tajná, Sereď, Domaniža, Adamovské Kochanovce, „Srdiečko“ Banská Bystrica, Dobšiná, „Škovránok“ Hnúšťa, Hriňová, Istebné, Kelčov, Piešťany-Kocúrice, Kolárovo, Kolíňany, Košická Nová Ves, „Maurícius“ Kremnica, Modra Harmónia, Myjava, Necpaly, Nižná Kamenica, Remetské Hámre, Sečovce, Spišská Belá, Spišský Štiavnik, Trnava, Tŕnie, Turzovka, Vranov n/Topľou, Žakarovce, CSP Bojnice, DSS Prešov, DVC Dunajská Lužná, SPACE, OZ „Za dôstojný život Lučenec, Trenčín-Zlatovce, DSS Zavar.

Slovenská humanitná rada, Domovské vzdelávacie centrum n.o. Dunajská Lužná, Občianske združenie Brána do života, Občanské sdružení Pod Křídly, Úsmev ako dar pobočka Nitra, Úsmev ako dar pobočka Trnava, Reformné Združenie Rómskej Mládeže.

 

·  Univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra.

 

·   Mediálni partneri: Časopis Život, Euro report, Stop, Dámska jazda, Kompas, Denník SME, International Expres, Pravda,  Zoznam.sk.

 

Špeciálne poďakovanie patrí:

·   Ing. Ľubomírovi Olachovi (AGENTÚRA AURUM), za pomoc pri organizovaní tenisovej benefičnej exhibície Hviezdy deťom 2007.

·   Dušanovi Hozákovi a Ondrejovi Gombárikovi za pomoc pri organizovanií  benefičného podujatia Telco Cup 2007.

·   Zamestnancom a žiakom ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach n/Bebravou za pomoc pri organizovaní  verejných finančných zbierok.

·   Rodine Mesterovej, za šírenie dobrého mena doma i v zahraničí

 

 

Ďakujeme všetkým ktorí nám venovali 2% z dane!

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale