Tábory dobrovoľnej práce

 

Tábory dobrovoľnej práce

 

Tábor dobrovoľnej práce, kaštieľ Lukáčovce, august 2009

 

V dňoch 10. - 17. augusta 2009 sme zorganizovali prvý letný tábor dobrovoľnej práce pre mládež z DeD v kaštieli v Lukáčovciach.

 

Zúčastnila sa ho mládež pred ukončením nariadenej ústavnej výchovy z DeD "Škovránok" Hnúšťa a DeD Adamovské Kochanovce. 

 

Za prípravné práce a program počas tábora ďakujeme Slovenskému skautingu, 28. zboru Topoľčany a Nitrianska Blatnica.

 

Za metodicko-pedagogickú pomoc ďakujeme OZ Občania za zlepšenie života Alekšince.

 

Mládež z DeD Hnúšťa a DeD Adamovské Kochanovce ĎAKUJE firme

T-mobile Slovensko za finančnú pomoc a podporu.

 

 

 

Tábor dobrovoľnej práce, kaštieľ Lukáčovce, august 2010 

 

V dňoch 9 - 15. augusta 2010 sme zorganizovali ďalší tábor dobrovoľnej práce pre mládež z DeD v kaštieli v Lukáčovciach.

 

Zúčastnila sa ho mládež pred ukončením nariadenej ústavnej výchovy z DeD "Škovránok" Hnúšťa a Tisovec. 

 

Za spestrenie programu počas tábora ďakujeme pánovi Igorovi Miškolcimu -starostovi obce Alekšince.

 

Za metodicko-pedagogickú pomoc ďakujeme OZ Občania za zlepšenie života Alekšince.

 

Mládež z DeD Hnúšťa a Tisovc ĎAKUJE firme

T-mobile Slovensko za finančnú pomoc a podporu.

 

1/2  spolu: 30

 

 

 

Tábor dobrovoľnej práce, kaštieľ Lukáčovce, august 2011 

 

V dňoch 15. - 21. augusta 2011 sme organizovali ďalší tábor dobrovoľnej práce pre mládež z DeD v kaštieli v Lukáčovciach.

 

Zúčastnila sa ho mládež pred ukončením nariadenej ústavnej výchovy z DeD "Škovránok" Hnúšťa a Tisovec. 

 

Za spestrenie programu počas tábora ďakujeme pánovi Igorovi Miškolcimu -starostovi obce Alekšince.

 

Za metodicko-pedagogickú pomoc ďakujeme pánovi PaedDr. Jurajovi Windischovi, riaditeľovi ZŠ v Alekšinciach a OZ Občania za zlepšenie života Alekšince.

 

Mládež z DeD Hnúšťa a Tisovc ĎAKUJE firme

T-Com za finančnú pomoc a podporu.

 

1/2  spolu: 25
   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale