Umelci Alexu

 

Naša spolupráca s akad.mal. Petrom Mesterom sa začala v roku 2001, keď prvýkrát vystavoval svoje výtvarné diela na Vianočnom podujatí „Grék Zorba“, ktoré organizovalo naše OZ. Pán Peter Mester nám vtedy jedno z nich aj venoval. Odvtedy sme spolu prešli dlhú cestu, no jeho silné sociálne cítenie a ochota pomôcť sa nezmenili. Skôr naopak.

Dnes patrí rodina Mesterová (Peter Mester, manželka Katka a syn Pavel) k našim čestným členom a tvorí umelecké teleso Alexu združenia na pomoc deťom a prírode, ktoré nás úspešne reprezentuje nie len doma, ale najmä v zahraničí, kde šíri naše dobré meno a pomáha vytvárať obraz o súčasnom slovenskom výtvarnom umení.

 

 

Súpis významnejších verejných monumentálnych diel v EÚ a USA

 

ktorých autorské práva v období 2001 – 2010 postupne autor akad.mal. Peter Mester, člen umeleckého telesa Alexu združenia na pomoc deťom a prírode (ďalej Alexu), venoval na pomoc projektom Alexu

 

Ing. Vladimírovi Volákovi – členovi výkonného výboru Alexu

 

2010

Rue de Ch. Aznavour 1915, (395x720cm, freska), Filozofická fakulta univerzity T.G.Masaryka, Arna Nováka 1, Brno/Cz,

Hommage a Pialat, triptych, (200x222, freska), 1 rue Jean Carmet, Tigné/France,

Hommage a Guiliame Depardieu, (220x210, freska), Sal de recepcion Vinoble Dominique/Polleau, La Elrue/Fr,

P. Sellers-Birdie num num, (443x1000, freska), Château de Tigné/Fr,

Salle de poesie,a Apollinaire, (443x1000, freska), Château de Tigné/Fr,

Mademoiselles dAnjou, a Jean Carmet (280x550, freska), Château de Tigné/Fr,

Hallelujah, Tribute to Jeff Buckley, Evanjelický kostol Iža/Sk,

The good,Tribute to Clint Eastwood, Lee Van Cleef and Eli Wallach, (390x800, freska), Hernád/Hu,

Hawk Tower, Tribute to Robinson Jeffers, (375x920, freska), Örkény/Hu,

 

2009

Diaboliquement angelique-Tribute to Gérard Depardieu par Malon

Brando, (280x330, freska), Château de Tigné/Fr,

Angeliquement diabolique-Tribute to Pierre Richard par Ritso(420x100, fr.,vitráž) La Cave de Pierre, Domaine de l’Evêque, Route des Salins, Gruisan/Fr,

– kompletizácia Veľkej zasadačky radnice, Dvory nad Žitavou/Sk,

– rekonštrukcia obrazov historickej Kalvárie, Dvory nad Žitavou/Sk,

 

2008    

Girl ghostbusters, a Dan Aykroyd, Centre of Musical Theatre of town,  (460x1200, freska), Volos/Grécko,

Metheora,a Dudley Moore, (460x600, freska), Sal de recepcion, artschool, Volos/Gr,

H(p)=plogp(1-p)log(1-p), (650x1500, freska), H.Selye gymnázium, Komárno/Sk,

Rodný kraj, (400x600, maľba na drevo), gymnázium Ľ.J.Šuleka, Komárno /Sk,

Beatrice, Mathyas a David Varatori , (2 x 140x600, maľba na drevo) k medzinárodnému Roku renesancie, Klapka György Múzeum Komárnom/Hu,

 

2007 

Wave, a Seress Rezső, (5m2, maľba na drevo), Mariner Múzeum/Hu,

Homage a Jason Reitman, (100x70, maľba), Silver, Komárno/Sk,

Yellow submarine, (27 m2, freska), Átrium Bandéria,Komárno /Sk, 

 

2006

Rozpjátie, (400x300, vitráž), Dom smútku, Nesvady/Sk, 

Oltár, (granit,zlato), Dom smútku, Nesvady/Sk,

Alvar Alto, (230x900, freska), rekreačné centrum Lundo/Denmark,

Olsen banden, optichon (8 fresiek), Landsbyen Sølund, Skanderborg/Denmark,

Rain song, Riversdale House, Radyr Court Road, Llandaff, Cardiff, Wales/UK,

Focus Kirchberg, (400x1500, freska), Centre de Recherche Public H.Tudor, 29.Avenue J.F.Kennedy, Luxembourg/Lu,

Concepcion, (383x90, freska), architektonická kancelária, Komárno/Sk,

 

2005

Paix Interval, (mozaika), námestie Noyal sur Vilaine/Fr,

Paix sans interruption, (mozaika), námestie Noyal sur Vilaine/Fr,

Gamma, (385x275, neón, maľba na drevo), f. Terbo, Zelený Háj/Sk,

Jaqueline Du Pré/Schubert, (556x420, maľba), Stredná priemyslená škola, Komárno/Sk,

Váhy, (freska, maľba na sklo), Ostrov St.Alžbety, Komárno/Sk,

Jardin Beatrice, (500x2000, freska), hala 60. výročia DDay, Noyal sur Vilaine/Fr,

Crucifiction, (vitráže, sklo), Nesvady/Sk, -zničené

Jesu cotidien, peptychon, kaplnka Groningen /Nl,

 

2004

Hallelujah, (10 m2, freska), meditačné miesto, Doissin/Fr,

Project, (250x200, freska), Grande Bladaire/Fr,

Octogon, (190x190), atrium f. Recoord, Paris/Fr,

Atlas & Cariatide, (10m2, freska), Cotignac/Fr,

Daphnis & Chloe, (15 m2, freska), plaváreň, St Maxim/Fr,

Floute enchanté, (270x1700, freska), Centre Hospitalier de Cornouaille-vestibul rádioterapie, Quimper, Concarneau, Bretagne/Fr,

Venice - carneval, (600x600, freska), Centre Hospitalier de Cornouaille-schodište, Quimper, Concarneau, Bretagne /Fr,

Jumelage - 1.časť (maľba na plátne), Veľká zasadacia sála radnice, Noyal sur Villaine/Fr,

Jumelage - 2.časť (maľba na plátne), Radnica, Haigerloch/D, - realizácia na počesť 40.r. výročia francúzsko-nemeckého priateľstva,

 

2003

Desseminate festival hall (60m2, freska), Judendorf Graz-hlavné mesto európskej kultúry 2003/A, - jediná, voľná, autorská realizácia osadenä nastálo,

Drop, (sklenená mozaika) tribute to Ruth and Cecil McKinney 

Slovensko - Hudba ako modlitba, Adam a Eva, Dobrý pastier, Baptistická modlitebňa, Komárno/Sk, zrušené   

 

2002

Earth, Univerzitná nemocnica SOTE, II.Sz.Gyermekgyógyászati Klinika Budapest/Hu,

Los mucis, (sklenená mozaika), bazén Cordoba/Argentina,

9.11.NY M 1:1 (kombinované techniky, plávajúce maľby s portrétmi 3 225 obetí, kolekcia C. Perrel, Louisiana/ USA,

Acting, (300x500, freska), SOTE univerzita v Budapesti /Hu,

 

2001 - 2002

9.11.NYC, (400m2, freska), RnD/Sk,

 

2001

9.11.NYC, karton na úrovni fresky, N.Y. F D New York /USA,

Victims, Hommage a Ivan Reitman, zlatníctvo Korai,Komárno/Sk

Masters, (275x184, maľba na drevo), vestibul Združenej stred.školy obchodu a služieb Komárno/Sk,

Merkurius, (275x184, maľba na drevo), Združená stred.školy obchodu a služieb Komárno/Sk,

Vzkriesenie, (295x200, maľba na drevo), Oltár kaplnky Kalvárie, Dvory nad Žitavou/Sk

Alexu symbol, (275x184, maľba na drevo), OZ Alexu, Lukáčovce/Sk,

 

Realizácie umeleckého telesa Alexu pravidelne sprevádzali benefične poskytované služby v oblasti arterapie s veľmi dobrými výsledkami. Workshopy v Grécku, Dánsku, Francúzsku, Luxemburgu a Veľkej Británii, kde boli využité do doktorandského štúdia na univerzitách a vysokých školách. K našej práci dopomohol Friedensreich Hundertwasser, neskoršie tvorivá spolupráca osobností ako Denis Hopper, Charles Aznavour, Claude Chabrol, Pierre Richard, Philip Noiret, Faludy György, Marlon Brando, Shiff András...a  mnoho menej známych, ale nemenej hodnotných osobností vedy a kultúry. Väčšina z nich vlastnoručne i maľovala na niektorej z početných realizácií, dokonca Gérard Depardieu maľoval so slovenskými umelcami Alexu Nitra - Peter, Pavel a Kati Mesterovci - priamo pred kamerou francúzskej televízie pričom na obrazovke bola umiestnená adresa a kontakt na Alexu.

 

Z medzinárodného štatútu o autorských právach umeleckých diel platí, že majitelia práv, pokiaľ nie sú samotní autori, ich môžu použiť na podporu konkrétnych vládnych i mimovládnych programov, ktoré sú v súlade s ich činnosťou. Nemôžu ich použiť pre žiadne politické subjekty ako celky.

 

Pán Ing. Vladimír Volák, ako štatutárny zástupca Alexu, dodržaním tejto zásady, je oprávnený voľne používať reprodukcie týchto diel pri získavaní sponzorov bez predchádzajúcej konzultácie s majiteľmi. Týmto využívaním moje autorské práva zostávajú nepoškodené. Autori, producenti a sponzori tu spísaných diel súhlasia, že každý nový prispievateľ na konto Alexu môže použiť na svoju propagáciu už zrealizované diela. Prispievateľ menšou, alebo symbolickou sumou môže byť uvádzaný ako sponzor, pri väčšej sume i ako generálny sponzor uvedeného diela.

 

 

 

        .................................                   .....................................                                                       

Ing. Vladimír Volák                      akad.mal. Peter Mester

   člen výkonného výboru Alexu                      autor diel                                

   
projekt je spolufinancovany europskou uniou Prihlásenie

WebDesign © weBase, Design 2006 Rivale